top of page

Výzkum bakteriofágů terapeuticky účinných proti rezistentním bakteriálním kmenům vyskytujících se ve zdravotnických zařízeních

Identifikační kód: FV40027

Doba řešení projektu: 2019-2022

Tento projekt je realizován za finanční

podpory z prostředků státního rozpočtu

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu 

Cílem projektu je izolovat a charakterizovat bakteriofágy, přirozené nepřátele bakterií, které by mohly v budoucnosti pomoci v boji s narůstající antibiotickou rezistencí mikroorganismů způsobujících problémy ve zdravotnických zařízeních (tzv. nosokomiální infekce). Takový typ infekce ovlivňuje především hospitalizované pacienty, kteří prodělali invazivní zákroky. Konečná fáze projektu by měla zahrnovat přípravu funkčního vzorku, který povede k vytvoření účinných baktericidních přípravků proti rezistentním kmenům.

mpo-logo-2.png
bottom of page