výzkumné pracoviště

Zcela nové špičkové pracoviště vybavené dle světových standardů, několik nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované odborníky, spolupráce s několika významnými institucemi v České republice i zahraničí a v neposlední řadě výroba unikátního farmaceutického přípravku nové generace. To vše jsou ve stručných bodech nové hypermoderní laboratoře společnosti MB Pharma, které si od května 2015 naše společnost pronajímá. Prostory laboratoří jsou umístěné v areálu biotechnologického parku 4Medical Innovations ve Fakultní nemocnici Ostrava – Poruba.

V Ostravě se nové laboratoře zaměří především na výzkum a výrobu bakteriofágových lyzátů. Hlavní akcent bude směřován do fágové terapie proti streptokokům. V současné době má společnost k dispozici obsáhlou sbírku mikroorganismů obsahující jak veterinární, tak humánní bakteriální patogeny způsobující streptokokové onemocnění, což činí nezanedbatelné know-how firmy.

V posledních několika letech registruje společnost FAGOFARMA zvýšený zájem především zahraničních obchodních partnerů o alternativní léčivé přípravky, které by nahradily stávající masivní používání antibiotik a chemických v léčbě infekcí. Toto masivní používání neúměrně zatěžuje životní prostředí a je rizikové jak pro potraviny a krmiva vzhledem k reziduím v potravním řetězci, tak i pro samotná humánní léčiva. Nadměrné používání antibiotik v chovech hospodářských zvířat, akvakulturách farmových chovů ryb a včel při produkci medu a včelích produktů vedlo ke vzniku multirezistentních a panrezistentních kmenů bakterií. Vytvořil se tak závažný problém v oblasti veterinární i humánní medicíny v boji proti infekčním onemocněním, nemenší problém jsou rezidua v potravinách, které mají negativní vliv na lidské zdraví, především negativně působí na imunitní systém. Dnešní zájem v oblasti moderní biologických léčiv je především o neantibiotické a negenerické přípravky na bázi probiotik a bakteriofágů.

Dalším moderním pracovištěm společnosti FAGOFARMA je dobře vybavená laboratoř v rámci biotechnologického inkubátoru (INBIT) v Brně-Bohunicích. Lokalita v blízkosti fakultní nemocnice a univerzitního kampusu dobře naplňuje klíčovou strategii účelné spolupráce s akcentem na klastrové aktivity (FAGOFARMA je aktivním členem biotechnologického klastru CZECHBIO) i národní RIS3 strategii. Zájem o společné projekty v rámci akademické i komerční sféry je proto velký.

jic-inbit_17155591666_o.jpg
jic-inbit_17181523575_o.jpg
jic-inbit_17179875092_o.jpg
jic-inbit_17180934561_o.jpg
jic-inmec_17156122876_o.jpg
jic-intech_17180540432_o.jpg
jic-inmec_16995626939_o.jpg
jic-inmec_16559526844_o.jpg
jic-inbit_16559099774_o.jpg

©2019 FAGOFARMA s.r.o.