top of page

VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ

Naše společnost provozuje dvě moderní vědecká pracoviště, kde se zabýváme výzkumem, výrobou a aplikacemi mikrobiologických preparátů. Jedná se o výzkumné a vývojové laboratoře v Brně a o výrobní laboratoře v Ostravě.

 

Propojením obou pracovišť vytvořila FAGOFARMA unikátní platformu v oblasti bakteriofágů, která umožňuje pokrýt celé spektrum prací a procesů od prvotních výzkumných aktivit, přes testování a optimalizace jednotlivých metodik až po zavedení do poloprovozního výrobního měřítka.

VYZKUMNE PRACOVISTE BRNO FAGOFARMA

VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ BRNO

V areálu biotechnologického inkubátoru JIC INBIT v Brně - Bohunicích se nachází naše výzkumné a vývojové laboratoře.

 

Moderní prostory, špičkové vybavení a dynamický tým vysokoškolsky vzdělaných odborníků nám umožňují nejen sledovat nové trendy v oblasti bakteriofágů a jejich aplikací,
ale i navrhovat a vést vlastní výzkumné projekty vedoucí k neustálému zvyšování našeho know-how.

 

Laboratoře jsou schváleny pro práci na úrovni biosafety level 2
a jsou vybaveny přístrojovou technikou potřebnou pro izolaci, kultivaci, purifikaci a analýzy bakteriofágů a preparátů z nich připravených.

VÝROBNÍ LABORATOŘE ROZTOKY U PRAHY

Naše výrobní laboratoře se nacházejí v areálu VÚAB v Roztokách u Prahy.

Tvoří je čisté prostory třídy A až D, které jsou schváleny pro práce s mikroorganismy na úrovni biosafety level 2.

Ve spolupráci s naší partnerskou společností MB Pharma na tomto pracovišti zajišťujeme farmaceutickou výrobu podle požadavků Správné výrobní praxe.

FAGOFARMA Roztoky u Prahy.jpeg
bottom of page