top of page

Vývoj transportních médií pro inovaci odběrových sad a usnadnění testování přítomnosti viru ve vzorku

Identifikační kód: FX02030017

Doba řešení projektu: 2020-2023

Tento projekt je realizován za finanční

podpory z prostředků státního rozpočtu

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu 
v rámci programu Country for Future

Jedním z kritických faktorů ovlivňující výzkum COVID-19 je zejména správný odběr klinického materiálu a jeho uchování v transportním médiu splňující kritéria WHO. Především správné transportní médium je stěžejní a výrazně ovlivňuje kvalitu klinického vzorku a výsledek jeho analýzy. Cílem projektu je tedy vytvořit inovativní lyofilizované transportní médium, které bude splňovat podmínky nezbytné k zachování kvality vzorku a maximalizaci výtěžku virové nukleové kyseliny pro laboratorní zpracování. Nový způsob přípravy transportních médií bude dosahovat moderní biotechnologické úrovně a zároveň dojde k prodloužení expirace u samotného finálního výrobku.   

mpo-logo-2.png
bottom of page