top of page

Technologie v procesu stanovení biologické účinnosti u bakteriofágových lyzátů

Identifikační kód: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008592

Doba řešení projektu: 2017-2018

6c1cff_0559e5d7b3c94302ab4d1a8eddd4365d~

Cílem projektu je úprava výrobních prostor a pořízení technologií a přístrojů pro stanovení biologické účinnosti u nově vyvíjených bakteriofágových lyzátů. V rámci projektu budou pořizovány tyto technologie pro analýzu nových bakteriofágových lyzátů: Flowcytometr, spektrofotometr destičkový, velkoobjemová chlazená centrifuga, FPLC purifikační velkokapacitní, CIM kolony a transluminátor.

bottom of page