top of page

Vývoj inovativních náplastí na bázi nanovlákna s antimikrobiální aktivitou s pomocí bakteriofágů

Identifikační kód: FW03010590

Doba řešení projektu: 2021-2023

Tento projekt je realizován s pomocí pod

Projekt je realizován s pomocí TAČR v rámci 3. veřejné soutěže 

Hlavním cílem projektu je tvorba antibakteriálních kožních krytů nové generace s využitím bakteriofágů. Bakteriofágy jsou viry, které specificky napadají konkrétní bakteriální kmeny a umožňují boj vůči rezistentním bakteriím. Obecné využití bakteriofágů je především limitováno jejich stabilitou – fágové formulace, při skladování v nevhodných podmínkách, rychle ztrácí lytickou aktivitu a jejich užití v tradičních medicinálních přípravcích je tak značně problematické. NextPHAGE překonává tyto nedostatky enkapsulací bakteriofágů do nanovlákenných materiálů se stabilizující funkcí a umožňuje jejich použití v kožních krytech užívaných v nemocnicích nebo pro domácí ošetření. NextPHAGE přinese alternativu k užití antibiotik v léčbě infikovaných ran bez rizika vzniku antibiotické rezistence.

bottom of page