top of page

Léčebný efekt bakteriofágů a jejich endolyzinů na oportunní bakteriální infekce vytvářející biofilm

Identifikační kód: FW01010350

Doba řešení projektu: 2020-2024

Tento projekt je realizován s pomocí pod

Tento projekt je realizován s pomocí podpory Technologické agentury České republiky

Cílem projektu je vybudovat poloprovoz v oblasti léčivých přípravků, proti oportunním bakteriálních infekcím způsobených Pseudomonas aeruginósa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Haemophillus influenzae vytvářejících biofilm, na bázi lytických fágů a rekombinantních endolyzinů. Vybrané kandidátní fágy a endolyziny budou testovány in „vitro“ a "in vivo" na jejich účinnost a neškodnost s použitím experimentálních druhů zvířat (myš, králík) uměle infikovaných příslušným patogenem. Výsledkem projektu bude vývoj efektivní přípravy specifických fágů a endolyzinů, metod jejich kontroly a výroba optimální lékové formy.

bottom of page