top of page

Vývoj inovativních náplastí na bázi nanovlákna s antimikrobiální ochranou pomocí bakteriofágů (NextPhage) 

Identifikační kód: FW03010509

Doba řešení projektu: 1.1.2021 - 31.12.2023

Tento projekt je realizován s pomocí pod

Tento projekt je realizován s pomocí podpory Technologické agentury České republiky

Hlavním cílem projektu je tvorba antibakteriálních kožních krytů nové generace s využitím bakteriofágů. Bakteriofágy jsou viry, které specificky napadající konkrétní bakteriální kmeny a umožňují boj vůči rezistentním bakteriím. Obecné použití bakteriofágů je především limitováno jejich stabilitou – fágové formulace, při skladování v nevhodných podmínkách, rychle ztrácí lytickou aktivitu a jejich užití v tradičních medicinálních přípravcích je tak značně problematické. NextPHAGE překonává tyto nedostatky enkapsulací bakteriofágů do nanovlákenných materiálů se stabilizující funkcí a umožňuje jejich použití v kožních krytech užívaných v nemocnicích nebo pro domácí ošetření. NextPHAGE přinese alternativu k užití antibiotik v léčbe infikovaných ran bez rizika vzniku antibiotické rezistence.

bottom of page