top of page

Monitorování bakteriofágové terapie pomocí zobrazovacích metod nukleární medicíny

Identifikační kód: FW08010029

Doba řešení projektu: 2023-2025

Tento projekt je realizován s pomocí pod

Projekt je realizován s pomocí TAČR v rámci 8. veřejné soutěže v podprogramu 5G

Hlavním cílem projektu je vyvinout univerzální metodu značení a zobrazení bakteriofágů in vivo pro účely sledování jejich farmakokinetiky a farmakodynamiky během aplikace v preklinických, případně i klinických studiích. Tato metodika by pak mohla být využita obecně v každé studii. Zároveň bude vyvinuta metoda k in vivo zobrazení bakteriálních ložisek, kdy bude pomocí specifických radiofarmak vizualizováno místo a míra bakteriální infekce. Po aplikaci bakteriofágů pak bude pozorovatelná dynamika úbytku bakterií v reálném čase na základě poklesu intenzity zobrazovaného signálu. Sběr i uložení dat během tohoto procesu jsou technicky náročné. Data jsou velmi objemná, náročná na přenos, a tudíž je jejich transfer rutinně uskutečnitelný s využitím 5G sítí.

bottom of page