top of page

Léčebný efekt bakteriofágů a jejich endolyzinů na oportunní bakteriální infekce vytvářející biofilm

Identifikační kód: FW01010350

Doba řešení projektu: 2020-2024

Tento projekt je realizován s pomocí pod

Projekt je realizován s pomocí TAČR v rámci 1. veřejné soutěže 

Cílem projektu je vybudovat poloprovoz; ověřenou technologii léčivých přípravků proti oportunním bakteriálních infekcím způsobených Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Haemophillus influenzae vytvářejících biofilm, na bázi lytických fágů a rekombinantních endolyzinů. Vybrané kandidáty fágů a endolyzinů budou testovány in vitro a in vivo na jejich účinnost a neškodnost s použitím experimentálních druhů zvířat (myši, králík) experimentálně infikovaných příslušným patogenem. Výsledkem projektu bude vývoj efektivní přípravy specifických fágů a endolyzinů, metod jejich kontroly a optimální lékové formy.

bottom of page