top of page

Vývoj různých formulací s obsahem bakteriofágů spojené s výrobou nasálního spreje využitého v prevenci proti MRSA (NasalPhage)

Identifikační kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027103

Doba řešení projektu: 2021-2023

6c1cff_0559e5d7b3c94302ab4d1a8eddd4365d~

Projekt je zaměřen na vývoj formulací, ve formě poloprovozu, umožňující různé aplikace fágů a zajišťující udržení jejich nejvyšší lytické aktivity a maximální stability. Dále cílí na využití vyvinuté formulace – aerosol pro přípravu zdravotnického prostředku-nasálního spreje sloužícího k prevenci infekcí způsobených MRSA. Současně technologie způsobu konzervace fágů do jednotlivých formulací bude představovat ověřenou technologii.

bottom of page