top of page
Fag sag fagofarma.jpg

FAGOFARMA

budoucnost antibakteriální péče

FAGOFARMA byla založena v roce 2013. V roce 2023 jsme získali certifiaci SVP pro výrobu léčivých látek a přípravků na bázi bakteriofágů.

Hlavním předmětem naší činnosti je vývoj, výzkum a výroba biotechnologických přípravků založených na bázi bakteriofágů.

Naším cílem je využít tento perspektivní segment moderní mikrobiologie a přenést ho do klinické praxe.

 

Využití bakteriofágů představuje jednu z cest, které vedou k řešení palčivé problematiky dramatického nárůstu rezistencí vůči antibiotikům a zvládání bakteriálních infekcí.

FAGOFARMA mikroskop

VÝZKUM

Výstupy FAGOFARMA s.r.o. lze uplatnit jednak ve výzkumu bakteriálních rezistencí obecně, jednak v oblasti studia a využití plazmidů, v alternativních biotechnologiích a v konstrukci antibakteriálních léčivých přípravků.

 

Potenciálně lze produkty firmy využít i v klinické diagnostice.

Výzkumné a vývojové aktivity společnosti FAGOFARMA s.r.o. lze charakterizovat jako přípravu imunobiologických fágových přípravků realizovanou ve třech základních směrech:

 

  • izolaci a specifikaci fágů

  • využití fágů k přípravě finálních antibakteriálních produktů

  • přípravu fágových lyzátů a speciálních přípravků

VÝROBA

V roce 2023 získala společnost FAGOFARMA certifikaci od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro výrobu bakteriofágů jako léčivých látek a hodnocených léčivých přípravků. Tato certifikace potvrzuje, že společnost splňuje přísné normy a požadavky na správnou výrobní praxi v oboru léčivých přípravků.

Systém správné výrobní praxe je klíčovým prvkem zajišťujícím, že léčivé přípravky, které společnost FAGOFARMA vyrábí, jsou bezpečné, účinné a odpovídají příslušným regulačním požadavkům. Tím se zvyšuje důvěra pacientů i zdravotnických profesionálů v produkty této společnosti a posiluje se ochrana veřejného zdraví.

Petri Dish
Image by Constantin Wenning

SPOLUPRÁCE

FAGOFARMA funguje jako smluvní organizace poskytující služby smluvního výzkumu a výroby v oblasti mikrobiologie, biotechnologie a farmacie.  

 

Našimi klienty a partnery společnosti jsou i jiné výzkumné organizace (veřejné i soukromé) v oblasti imunobiologie.

 

Firma je v odborném kontaktu s akademickými pracovišti vysokých škol.

bottom of page