top of page
Fag sag fagofarma.jpg

FAGOFARMA

budoucnost antibakteriální péče

FAGOFARMA byla založena v roce 2013. V roce 2023 jsme získali certifiaci SVP pro výrobu léčivých látek a přípravků na bázi bakteriofágů.

Hlavním předmětem naší činnosti je vývoj, výzkum a výroba biotechnologických přípravků založených na bázi bakteriofágů.

Naším cílem je využít tento perspektivní segment moderní mikrobiologie a přenést ho do klinické praxe.

 

Využití bakteriofágů představuje jednu z cest, které vedou k řešení palčivé problematiky dramatického nárůstu rezistencí vůči antibiotikům a zvládání bakteriálních infekcí.

FAGOFARMA mikroskop

VÝZKUM

Výstupy FAGOFARMA s.r.o. lze uplatnit jednak ve výzkumu bakteriálních rezistencí obecně, jednak v oblasti studia a využití plazmidů, v alternativních biotechnologiích a v konstrukci antibakteriálních léčivých přípravků.

 

Potenciálně lze produkty firmy využít i v klinické diagnostice.

Výzkumné a vývojové aktivity společnosti FAGOFARMA s.r.o. lze charakterizovat jako přípravu imunobiologických fágových přípravků realizovanou ve třech základních směrech:

 

  • izolaci a specifikaci fágů

  • využití fágů k přípravě finálních antibakteriálních produktů

  • přípravu fágových lyzátů a speciálních přípravků

Izolace a specifikace fágů se odvíjí od definice kmene hostitelského bakteriálního agens, které získaný fágový izolát likviduje.

 

Specifikace fágů zahrnuje také identifikaci a absenci nebezpečných komponent (plazmidů), včetně genetické charakteristiky a růstových podmínek daného fágového a hostitelského kmene.

 

Finální antibakteriální produkty mohou mít charakter účinných látek (API), léčivého přípravku, desinficiens apod.

 

Fágové lyzáty a speciální přípravky obsahují vysoce účinné virulentní fágové částice s polyvalentním účinkem pro daný bakteriální druh.

 

Přípravky je možné použít u lokálních bakteriálních infekcí k destrukci buněk infekčního agens.

Petri Dish
Image by Constantin Wenning

SPOLUPRÁCE

FAGOFARMA funguje jako smluvní organizace poskytující služby smluvního výzkumu a výroby v oblasti mikrobiologie, biotechnologie a farmacie.  

 

Našimi klienty a partnery společnosti jsou i jiné výzkumné organizace (veřejné i soukromé) v oblasti imunobiologie.

 

Firma je v odborném kontaktu s akademickými pracovišti vysokých škol.

bottom of page