FAGOFARMA

budoucnost antibakteriální péče

Historie společnosti se datuje od roku 2013. Hlavním předmětem činnosti je vývoj a výzkum biotechnologických přípravků, založených na bázi bakteriofágů. Touto činností  firma sleduje významný segment v oblasti moderních biotechnologií mikrobiologického typu. Popsaná aktivita reprezentuje jednu z cest, které vedou k řešení palčivé problematiky dramatického nárůstu rezistencí vůči antibiotikům a zvládání bakteriálních infekcí obecně.

Microscope
 

Výzkum

Výstupy FAGOFARMA s.r.o. lze uplatnit jednak ve výzkumu bakteriálních rezistencí obecně, jednak v oblasti studia a využití plazmidů, v alternativních biotechnologiích a v konstrukci antibakteriálních léčivých přípravků. Potenciálně lze produkty firmy využít i v klinické diagnostice.

Microscope

Výzkumné a vývojové aktivity společnosti FAGOFARMA s.r.o. lze charakterizovat jako přípravu imunobiologických fágových přípravků, realizovanou ve třech základních směrech:

 

  • izolaci a specifikaci fágů

  • využití fágů k přípravě finálních antibakteriálních produktů

  • přípravu fágových lyzátů a speciálních přípravků

Izolace a specifikace fágů se odvíjí od definice kmene hostitelského  bakteriálního agens, které získaný fágový izolát likviduje. Specifikace fágů zahrnuje také identifikaci a absenci nebezpečných komponent (plazmidů), včetně genetické charakteristiky a růstových podmínek daného fágového a hostitelského kmene.

 

Finální antibakteriální  produkty mohou mít charakter účinných látek (API), léčivého přípravku, desinficiens apod.

Fágové lyzáty a speciální přípravky obsahují vysoce účinné virulentní fágové částice s polyvalentním účinkem pro daný bakteriální druh. Přípravky je možné použít u lokálních  bakteriálních infekcí k destrukci buněk infekčního agens.

Scientist in the Lab
Molecule

Klienty a partnery společnosti FAGOFARMA s.r.o. jsou i jiné výzkumné organizace (veřejné i soukromé) v oblasti imunobiologie. Firma je v odborném kontaktu s akademickými pracovišti vysokých škol.

Nové výzkumné laboratoře

v biotechnologického parku 4Medical Innovations ve Fakultní nemocnici Ostrava – Poruba

Zcela nové špičkové pracoviště vybavené dle světových standardů, několik nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované odborníky, spolupráce s několika významnými institucemi v České republice i zahraničí a v neposlední řadě výroba unikátního farmaceutického přípravku nové generace.

Napište nám

Londýnská 730/59

120 00 Praha 2-Vinohrady

Česká Republika

©2019 FAGOFARMA s.r.o.