PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost společnosti FAGOFARMA s.r.o., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, IČO: 02132559, zapsané ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 288527 je společnost jejíž činnost spočívá ve vývoji a výzkumu biotechnologických přípravků založených na bázi bakteriofágů. Společnost provozuje webový portál www.fagofarma.cz, kde je možné, aby subjekt kontaktoval společnost FAGOFARMA s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře. V rámci této činnosti zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektů.

  • Jméno a příjmení

  • E-mailová adresa

Jméno a příjmení a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem poskytnutí odpovědi ze strany společnosti FAGOFARMA s.r.o. Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování služeb a dále v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovává společnost FAGOFARMA s.r.o. jakožto správce. 

Správce zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dokument ke stažení

©2019 FAGOFARMA s.r.o.