Běžící projekty

Léčebný efekt bakteriofágů a jejich endolyzinů na oportunní bakteriální infekce vytvářející biofilm

Identifikační kód: FW01010350

Doba řešení projektu: 2020-2024

Cílem projektu je vybudovat poloprovoz v oblasti léčivých přípravků, proti oportunním bakteriálních infekcím způsobených Pseudomonas aeruginósa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Haemophillus influenzae vytvářejících biofilm, na bázi lytických fágů a rekombinantních endolyzinů. Vybrané kandidátní fágy a endolyziny budou testovány in „vitro“ a "in vivo" na jejich účinnost a neškodnost s použitím experimentálních druhů zvířat (myš, králík) uměle infikovaných příslušným patogenem. Výsledkem projektu bude vývoj efektivní přípravy specifických fágů a endolyzinů, metod jejich kontroly a výroba optimální lékové formy.

Tento projekt je realizován s pomocí podpory Technologické agentury České republiky

 

Biotechnologicky modifikovaná kolagenáza pro přípravu produktů moderní terapie (advanced therapy medicinal products)

Identifikační kód: FV20139

Doba řešení projektu: 2017-2021

Cílem projektu je vyvinout pokročilé výrobní technologie vysoce účinné purifikace jednotlivých proteáz, které představují aktivní součást tradičních přípravků kolagenázy. Ty se připravují fermentací kmenů Clostridium histolyticum a kromě kolagenáz třídy 1 a 2 v různém poměru obsahují také nežádoucí součásti včetně endotoxinu. Postupné dělení metodami filtrace a vysokoúčinné kapalinové chromatografie povede k získání čistých monokomponentních frakcí. Dále bude produkována modifikovaná kolagenáza s afinitní značkou, která usnadní její separaci. Separované proteázy budou kombinovány podle požadovaného určení. Výsledné přípravky budou sloužit k efektivní desintegraci orgánů a tkání pro přípravu definovaných buněčných populací a tkáňových struktur. Ty jsou dnes potřebné pro přípravu produktů tzv. "moderní terapie", jejichž výrobní postup legislativně vyžaduje deklaraci vysoké čistoty a definované aktivity všech použitých prostředků.

Tento projekt je realizován za finanční

podpory z prostředků státního rozpočtu

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu 

 

Výzkum bakteriofágů terapeuticky účinných proti rezistentním bakteriálním kmenům vyskytujících se ve zdravotnických zařízeních

Identifikační kód: FV40027

Doba řešení projektu: 2019 - 2022

Cílem projektu je izolovat a charakterizovat bakteriofágy, přirozené nepřátele bakterií, které by mohly v budoucnosti pomoci v boji s narůstající antibiotickou rezistencí mikroorganismů způsobujících problémy ve zdravotnických zařízeních (tzv. nosokomiální infekce). Takový typ infekce ovlivňuje především hospitalizované pacienty, kteří prodělali invazivní zákroky. Konečná fáze projektu by měla zahrnovat přípravu funkčního vzorku, který povede k vytvoření účinných baktericidních přípravků proti rezistentním kmenům.

Tento projekt je realizován za finanční

podpory z prostředků státního rozpočtu

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu 

 

©2019 FAGOFARMA s.r.o.